www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

fredag den 5. januar 2018

Info fra bestyrelsen - Januar 2018

Kære alle i Hanevang

Godt nytår!

I sidste nyhedsbrev skrev vi lidt om kommunens planer om at udstykke yderligere grunde nord for PH - dengang var opfattelsen at dette var betinget af en "helhedsplan" for trafik i Skørping, inkl. vores område. Kommunen/byrådet var åbenbart ikke af samme opfattelse! Lige før jul blev et udkast til en ny lokalplan godkendt i både Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, og endeligt i byrådet, som åbner op for ca. 50 boliger umiddelbart nord for PH. Den er netop kommet i høring, og burde ligge i e-Boks hos de fleste af jer.
Foreningen vil naturligvis gøre indsigelser mod godkendelsen af lokalplanen, med afsæt i at der stadig ikke ligger en løsning på at få bil-trafik til og fra området.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne opfordre de enkelte grundejere til at gøre det samme, så der kommer mest mulig pres på at få trafik-situationen løst inden der bygges yderligere.

Nytårshilsen,
Bestyrelsen i Hanevang

Ingen kommentarer:

Send en kommentar