www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

fredag den 2. marts 2018

Hanevang Regnskab for 2017

Kære alle i Hanevang

Hermed grundejerforeningens regnskabet for 2017.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Hanevang

søndag den 14. januar 2018

Fællesmøde i Hanevang ang. den nye lokalplan - 22/1-2017 kl. 20

Kære alle i Hanevang Tak for alle de input der fortsat strømmer ind - det er fedt at så mange af jer har engageret jer i denne sag, og jeg håber at i vil følge det op med et personligt høringssvar. Vi afholder et fællesmøde på mandag d. 22/1 kl. 20, og vi regner med at det bliver på Skørping Skole. Der kommer lidt yderligere praktisk info rundt inden mødet. Flere af jer har været særdeles aktive med at kontakte de lokale politikere, og det er jo fantastisk - bliv endelig ved med det, og hold maksimalt pres på dem i denne sag! Men fra foreningens side, har vi besluttet at gå knap så politisk til værks, og fokusere på "objektive" fakta (hvis noget sådant findes) som indhold til vores høringssvar. Derfor er der ikke inviteret lokal-politikere eller andre udenfor Hanevang med på mødet. Agendaen er som følger:
  • Bestyrelsen i Hanevang
  • Kort gennemgang af den foreslåede lokalplan
  • Gennemgang af sagsforløbet og aktiviteter indtil nu
  • Gennemgang af udkast til høringssvar
  • Bordet rundt; yderligere argumenter, facts, meninger, med relevans for sagen
  • Opsamling og afstemning af evt. korrektioner/tilføjelser til høringssvar
Vi håber at se rigtig mange af jer og ser frem til et godt møde!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

fredag den 5. januar 2018

Info fra bestyrelsen - Januar 2018

Kære alle i Hanevang

Godt nytår!

I sidste nyhedsbrev skrev vi lidt om kommunens planer om at udstykke yderligere grunde nord for PH - dengang var opfattelsen at dette var betinget af en "helhedsplan" for trafik i Skørping, inkl. vores område. Kommunen/byrådet var åbenbart ikke af samme opfattelse! Lige før jul blev et udkast til en ny lokalplan godkendt i både Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, og endeligt i byrådet, som åbner op for ca. 50 boliger umiddelbart nord for PH. Den er netop kommet i høring, og burde ligge i e-Boks hos de fleste af jer.
Foreningen vil naturligvis gøre indsigelser mod godkendelsen af lokalplanen, med afsæt i at der stadig ikke ligger en løsning på at få bil-trafik til og fra området.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne opfordre de enkelte grundejere til at gøre det samme, så der kommer mest mulig pres på at få trafik-situationen løst inden der bygges yderligere.

Nytårshilsen,
Bestyrelsen i Hanevang