www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

lørdag den 10. juni 2017

Nyhedsbrev Sommer 2017


Kære alle i Hanevang
Hermed lidt info om hvad der rører sig i foreningen, og hvad der er på programmet fremadrettet.

Arbejdsdag, 20. Maj 2017
Tusind tak for den store indsats på årets første arbejdsdag! Det var en superhyggelig dag, og vi var rigtig heldige med vejret. Vi fik lavet petanque-banen færdig (der kommer muligvis kanter på på næste arbejdsdag), og shelteren blev færdig med flot græstag - så nu er vi klar til første omgang Hanevang-Open i Petanque, med tilhørende overnatning i det fri :) Fællesarealerne fik vanen tro en tur, og er nu klar til en skøn sommer. Der blev taget godt ved, og vi fik stort set lavet alle opgaver på listen - der er dog stadig lidt opgaver tilbage, hvis nogen af jer der ikke havde mulighed for at deltage, skulle få lyst til at give et nap med. Tag fat i Kenni (PH10), eller skriv en mail til: bestyrelsen@hanevang.dk.

Trafik på Hanehøjvej / nye udstykninger
Tilbage i marts 2017, var der lidt skriveri på Hanevangs Facebook-side om de nye udstykninger og den trafikbelastning det vil give. Dette kom i kølvandet på at foreningen havde indsendt en klage, som netop gik på trafikbelastningen både nu og fremadrettet. En udsending fra bestyrelsen deltog på byrådsmødet hvor sagen blev behandlet, og de forskellige forslag for trafikløsninger blev gennemgået. Summa summarum, så kom byrådet ikke til en egentlig beslutning, men besluttede at afvente udarbejdelsen af en "helhedsplan" for by- og trafikudviklingen i Skørping. Lokalplanen som skal godkendes for at udstykke grundene lige nord for Præstegårdsheden afhænger bl.a. af denne helhedsplan. Vi følger situationen i bestyrelsen!

Rotter!
Der er desværre observeret rotter i området igen, denne gang på Hanebuen. Det udløste et besøg af den kommunale rottefænger, som kom med lidt gode råd og information.
  • Hønsehold tiltrækker rotter. De kan lugte både høns og deres mad på lang afstand og søger derfor hen til hønsegårdene. Vær særlig opmærksom hvis I har høns, og kontakt kommunens rottefænger hvis i observerer noget
  • Kompost med madaffald tiltrækker rotter - vær opmærksom på hvilke typer madvarer der smides i komposten
  • Vær opmærksom på spor og tegn efter rotter, bl.a. om der er tegn på "indbrud" langs soklen af huset, eller afføring fra rotter
  • Rotter kan sagtens holde til under udhuse og kompostkasser - vær opmærksom disse steder
Vi håber at kunne holde rotte-bestanden under kontrol i vores dejlige område, og vi sætter stor pris på at høre fra jer hvis i observerer noget!

Vi ser frem til en god sommer, med masser af petanque, friluftsliv i shelteren, Sankt Hans, Hanefest (mon ikke festudvalget får en dato rundt snarest? ;)), arbejdsdage, hyggeligt samvær, nabo-øl, og hvad der ellers hører en god sommer til :)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(også sendt på mail, samt på Hanevangs Facebook-side)