www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

lørdag den 27. august 2016

Nyhedsbrev - Sommer 2016

Kære alle i Hanevang

Det er ikke så ofte der kommer nyheder fra foreningen – men det betyder ikke at der ikke sker noget :)
Så hermed lidt info om hvad der rører sig (og har rørt sig) i 2016:

Fællesarealer


På forsøgsbasis slåes fodboldbanen nu hver uge i sæsonen, til gengæld får fællesarealet bag labyrinten lov at stå i eng, som oprindelig planlagt – lidt småjusteringer har været nødvendige bl.a. ved stien mellem Præstegårdsheden og Hanebuen, samt flere klippede stier i ”engen”.
Ændringen er omkostningsneutral, og afspejler (forhåbentlig) lidt bedre foreningens behov og brug af arealerne – ellers hører vi selvfølgelig gerne fra jer! Og gode idéer til arealerne modtages gerne! Vi vil gerne holde arealerne attraktive og inspirerende, så vi sikrer en masse liv og aktivitet i området – unge som gamle!
For enkelte grundejere betyder det at græsset på den anden side af egen hæk nu muligvis skal slås, hvis man ikke vil have højt græs op af hækken – det er ikke noget foreningen vil stå for, på lige fod med at man selv ukrudtsbekæmper fortove langs eget skel osv. (hint hint :))

Arbejdsdag 21/5-2016


God dag med mange af de ”sædvanlige” opgaver løst som lugning, udlægning af barkflis, osv – der blev diskuteret en del omkring fremtidig anvendelse af fællesarealerne, og det blev foreslået om der kunne bygges en shelter på den del af fællesarealerne der nu står i eng, ca. der hvor den gamle bålplads lå (dog lidt tættere på æblehækken) – dette er vi ved at undersøge, samt få priser på.
Bestyrelsen har vurderet at der ikke er tale om en ændret anvendelse af fællesarealerne, da samme sted tidligere har været anvendt/tiltænkt som socialt samlingssted, dog uden den store succes. Derfor vil det ikke afvente en generalforsamling for at dette kan gennemføres. Der tages selvfølgelig hensyn til landskabet, og den vil så vidt muligt blive ”integreret” ind i en skråning, og evt. få græs på taget samt afskærmende beplantning.
Forventningen er at en shelter bedre vil kunne tiltrække lidt hyggeligt samvær, samt give områdets børn mulighed for at overnatte i det fri, og stadig være i ”trygge rammer”.
Måske bygger vi den allerede på næste arbejdsdag – som er 10/9-2016 – mere info følger!!

Sommerfest


Stor tak til Niels for at gribe faklen med festen i dag, d. 27/8! Vi ser frem til god dag og aften, og glæder os over at Niels også har sørget for godt vejr :) Hvis du har mod på at deltage i næste års festudvalg, så meld dig gerne på banen til bestyrelsen.

Landbrugsbyggeri – indklaget til Miljø- og Naturklagenævnet


Da klagen til kommunen ikke gav noget resultat, valgte vi også at indklage sagen til Miljø- og Naturklagenævnet, med samme overordnede fokus som klagen til kommunen, dog lidt mere specifikt omkring vandmiljø. Desværre skete der en fejl omkring betalingen af et klagegebyr, som derfor først var nævnet i hænde dagen efter fristen – på trods af diverse henvendelser, betød det at klagen blev forkastet. Øv. Men tak til dem der har klaget privat, på trods af at det var forbundet med omkostninger.
Vi følger naturligvis stadig sagen i bestyrelsen!

Trafik på Hanehøjvej


Bestyrelsen har en skrivelse til politimesteren i Aalborg under forberedelse, grundet den relativt store trafikbelastning (efter vores vurdering), samt trafik med tunge køretøjer  på en lille vej med dårlige visuelle forhold, og mange bløde trafikanter pga. ”skoletrafik”.
I første omgang er ønsket at få lukket Hanehøjvej for gennemgåede tung trafik indenfor 40km/t-zonen.

Sidst men ikke mindst, så er mailing-listen for Hanevang er nu endelig 100% opdateret og komplet (ihvert fald sidst vi tjekkede)! Det er vist første gang i foreningens historie at dette er lykkedes, så husk venligst at give besked til bestyrelsen hvis du skifter mailadresse – der findes et mail-alias der hedder bestyrelsen@hanevang.dk, som kan bruges til alle former for henvendelser, ris/ros, idéer, m.m.  til foreningen/bestyrelsen. Husk også at vi har en Facebook-gruppe som kan bruges til alt muligt – ikke mindst ”formel” info fra foreningen, som dog også kommer på www.hanevang.dk, samt kommer rundt på mail.

Med ønsker om en god sen-sommer

Bestyrelsen, Hanevang

OBS: Næste arbejdsdag er 10. September, så sæt allerede kryds i kalenderen nu!!