www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

tirsdag den 12. januar 2016

Kæmpe industrielt landbrug i "baghaven" af Hanevang

Kæmpe industrielt landbrug i "baghaven" af Hanevang

Nord for Præstegårdsheden, ud af Hanehøjvej, er et staldprojekt skudt i gang og er nu sendt i høring blandt berørte "naboer". Alle i Hanevang burde i den digitale postkasse have modtaget brev fra Rebild kommune med navn:

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hanehøjvej 36, Ottruphuse,
9520 Skørping

Brevet henviser til en miljøgodkendelsesrapport om ovenstående byggeri:


Vi vil fra bestyrelsen gerne opfordre til at se nærmere på omfanget af byggeriet (i materialet), og ikke mindst billederne s. 30 samt oversigtskort som viser, hvordan "vores" udsigt kan blive påvirket af et byggeri med en samlet højde på 22-23 meter over terræn og en bredde på 190 meter - som tilmed bliver løftet af det stigende terræn. De planlagte stalde er placeret øst/vest, og vi vil derfor få fornøjelsen af at kigge ud på en 190m bred væg og tagflade - ØV!

På foreningens vegne vil vi gerne reagere/gøre indsigelse på et sådant byggeri. Vi er af den helt klare overbevisning, at sådan en "fabrik/industri" ikke er en gevinst for vores område og landskab - for nogen har netop omgivelserne jo været en kraftigt medvirkende faktor til at slå sig ned i området.  
Vi vil i den forbindelse gerne høre forskellige meninger om, til projektet, og gerne meget konkret, således at vi er sikre på at have foreningens opbakning til en indsigelse.

Vi håber samtidig at flere af jer, såfremt I mener der er grund til at gøre indsigelse, vil indsende personlige indsigelser, da det kan give flere synsvinkler, og et mere klart budskab om viljen til at bibeholde det flotte landskab.

Tidsfristen er temmelig stram, og vi er derfor ved at udarbejde et udkast - men vi hører meget gerne fra jer!

Vi er nemmest at fange på mail: bestyrelsen@hanevang.dk

(og husk at du kan skrive til de fleste af dine naboer på PHx@hanvang.dk, HBx@hanevang.dk eller HSx@hanevang.dk (erstat “x” med husnummer) - hvis du IKKE har et fungerende mail-alias i foreningen, så skriv til bestyrelsen!)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Hanevang

Ingen kommentarer:

Send en kommentar