www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

torsdag den 21. januar 2016

Opfølgning på møde ang. miljøgodkendelse af husdyrbruget Hanehøjvej 36

Kære alle i Hanevang

Søndag d. 24 nærmer sig, og vi håber at mange af jer vil møde op og give jeres mening til kende. Vi har allerede fået rigtig mange henvendelser fra jer, og de bekræfter at et stort flertal i foreningen står bag et fælles høringssvar. Heldigvis vil mange af jer også indsende et privat høringssvar!

Vi har forsøgt at samle nogle af argumenterne i et udkast til høringssvar, og det er dette oplæg vi vil tage udgangspunkt i på søndag. Vi kan desværre ikke få alle jeres argumenter med uden at det bliver uoverskueligt, men vi justerer meget gerne argumenterne ud fra foreningens ønsker, således at vi får lagt mest vægt på de "tungeste". 

Inden mødet vil det være en fordel hvis man kan finde en time eller to til at gennemgå miljøgodkendelsen som der tidligere er linket til - den indeholder masser af god information som kan gøre dialogen mere saglig og konkret. Men det er naturligvis IKKE en forudsætning for at møde op. 

Vi håber at se så mange som muligt af jer på søndag i Himmerlandsstuen på Kulturstationen kl. 14.00! Da vi ikke ved hvor mange der kommer, er forplejning lidt en "joker", men hvis I vil være på den sikre side, så tag en kande kaffe med :)

Vel mødt,
Bestyrelsen

Link til udkast til høringssvar: Udkast til høringssvar

torsdag den 14. januar 2016

Opfølgning på tidligere skrivelse ang. Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hanehøjvej 36, Ottruphuse, 9520 Skørping

Til beboerne i Hanevang
Som opfølgning på tidligere skrivelse ang.
Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hanehøjvej 36, Ottruphuse,
9520 Skørping
Se også materiale på link.
Vi har i bestyrelsen valgt at arrangere et møde, hvor alle kan møde op, og komme med deres holdninger og input, til et evt. fælles høringssvar fra grundejerforeningen.
Det afholdes søndag d. 24. Januar kl. 14.00 i Himmerlandsstuen på kulturstationen.
Er man forhindret i at komme, er man velkommen til at sende input til bestyrelsen@hanevang.dk, ellers må man meget gerne sende sin tilkendegivelse, om man bakker op om, at grundejerforeningen skal skrive et fælles høringssvar mod en godkendelse, eller ej.
Det er vigtigt at et evt. høringssvar tilgodeser flertallet i foreningen.
Hvis det er muligt fremsender vi et udkast til et høringsvar inden mødet.
Uanset opfordrer vi alle, der har en holdning til sagen, om selv at skrive et høringssvar.
Vel mødt.
Mvh. Bestyrelsen

tirsdag den 12. januar 2016

Kæmpe industrielt landbrug i "baghaven" af Hanevang

Kæmpe industrielt landbrug i "baghaven" af Hanevang

Nord for Præstegårdsheden, ud af Hanehøjvej, er et staldprojekt skudt i gang og er nu sendt i høring blandt berørte "naboer". Alle i Hanevang burde i den digitale postkasse have modtaget brev fra Rebild kommune med navn:

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hanehøjvej 36, Ottruphuse,
9520 Skørping

Brevet henviser til en miljøgodkendelsesrapport om ovenstående byggeri:


Vi vil fra bestyrelsen gerne opfordre til at se nærmere på omfanget af byggeriet (i materialet), og ikke mindst billederne s. 30 samt oversigtskort som viser, hvordan "vores" udsigt kan blive påvirket af et byggeri med en samlet højde på 22-23 meter over terræn og en bredde på 190 meter - som tilmed bliver løftet af det stigende terræn. De planlagte stalde er placeret øst/vest, og vi vil derfor få fornøjelsen af at kigge ud på en 190m bred væg og tagflade - ØV!

På foreningens vegne vil vi gerne reagere/gøre indsigelse på et sådant byggeri. Vi er af den helt klare overbevisning, at sådan en "fabrik/industri" ikke er en gevinst for vores område og landskab - for nogen har netop omgivelserne jo været en kraftigt medvirkende faktor til at slå sig ned i området.  
Vi vil i den forbindelse gerne høre forskellige meninger om, til projektet, og gerne meget konkret, således at vi er sikre på at have foreningens opbakning til en indsigelse.

Vi håber samtidig at flere af jer, såfremt I mener der er grund til at gøre indsigelse, vil indsende personlige indsigelser, da det kan give flere synsvinkler, og et mere klart budskab om viljen til at bibeholde det flotte landskab.

Tidsfristen er temmelig stram, og vi er derfor ved at udarbejde et udkast - men vi hører meget gerne fra jer!

Vi er nemmest at fange på mail: bestyrelsen@hanevang.dk

(og husk at du kan skrive til de fleste af dine naboer på PHx@hanvang.dk, HBx@hanevang.dk eller HSx@hanevang.dk (erstat “x” med husnummer) - hvis du IKKE har et fungerende mail-alias i foreningen, så skriv til bestyrelsen!)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Hanevang