www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

torsdag den 21. maj 2015

Rotter

På Hanevangs generalforsamlingen i marts 2015 snakkede vi om problemer med rotter. Der er flere steder (såvel inde som ude) observeret rotter - hvilket er et meget stort problem.
Vi lever i et forholdsvist "lille" samfund, hvor vi - og ikke mindst børn og barnevogne - færdes ude. Rotter er et dyr som normalt lever i kloakken, og derfor er risikoen for, at rotter tager bakterier/smitte med op i "vores" samfund - meget stor. Rotter gør ofte meget stor skade på ting ( bl.a. huse, isolering, installationer) i det område de færdes i - de kan kort sagt bide sig igennem alt - og gør det, hvis de får muligheden herfor. Rotten kan passere et hul på størrelse med en to krone, og kan derfor være næsten umulig, at holde ude.
Vi har i bestyrelsen snakket om problemet med rotter, og har derfor haft besøg af en rottefænger fra firmaet Skankill. Rottefængeren undrede sig først og fremmest meget over, at et "nyere" område, som vi bor i, kan være tilholdssted for et skadedyr som rotter ( bl.a. fordi kloaknettet er konstrureret efter nutids gældende regler, og ikke burde have skader)
Da han blev opmærksom på, at der flere steder holdes dyrehold i form af bl.a. høns, gav det mere mening for ham. Høns og - til dels kompost med spiseligt affald - er, som han siger, en "rottemagnet"
Han understregede, at det at holde høns, og samtidig holde rotter væk, kan være meget svært. Rotterne spiser og drikker ganske simpelt inde i hønsegården. At lave en "rottelukket" hønse-og andre former for dyregård med styr på foder og vand, er svært, men formodentlig det der skal til, for at holde rotter væk. Det rotterne kort sagt søger, er vand og mad.
Hvis man observerer rotter, har man pligt til at kontakte kommunen, som vil sende en rottefænger. Kommunen handler først, når der er observeret rotter, og forebygger derfor ikke problemet, da vi bor i byen, og ikke i landzone.
Vi fra bestyrelsen henstiller til, at man sætter sig ind i, hvad det kan betyde at være plaget af rotter, samt - vigtigst af alt, at man tager de forholdsregler der skal til, så vi i fremtiden så vidt muligt ikke skal have rotter i vores område. Alternativet kan være, at vi i foreningen skal arbejde på, at ændre vedtægterne, så eventuelle dyrehold ikke er en mulighed i hanevang.
Med hilsner
Bestyrelsen
(kopi af opslag på Hanevangs Facebook-gruppe)

2 kommentarer:

 1. Hej.
  Jeg tror ikke, at vi kan forvente at slippe for rotter ved at fjerne dyrehold fra vores haver. Rotter findes i naturen.
  Det værste rottebesøg vi har haft, var for flere år siden (her på Hanebuen) før vi fik høns. Rottefængeren mente dengang, at der var tale om rotter som kom ind fra skoven/marken. Det var nødvendigt med fælder og gift og det var ganske effektivt.
  Siden da har vi 2 gange haft besøg af en rotte. Rottefængeren hjalp os begge gange med at lægge gift og hurtigt var rotten væk igen. Han mente da, at der var tale om ”strejfere” fra naturen.
  Vi har fortsat høns, og er glade for det og har ikke haft rottebesøg de sidste 2 år. Vi er meget opmærksomme på tegn på rotter og vil naturligvis hidkalde rottebekæmperen igen, hvis de dukker op på ny.
  Vi har i øvrigt også haft høns i haven på vores tidligere adresser – uden rotter.
  Med venlig hilsen
  Thomas

  SvarSlet
 2. Som (lykkelig) hønseejer føler jeg mig nødsaget til, at knytte en kommentar til denne tråd.
  Først og fremmest vil jeg sige, at fordi vi har valgt at holde høns, betyder det jo ikke at vi synes rotter er noget vi ønsker at byde velkommen.
  SELVFØLGELIG IKKE!
  Vi har før anskaffelse af vores høns, sat os grundigt ind i hvilke forholdsregler der er vigtige at tage for at undgå tiltrækning af skadedyr. Vi har også tidligere haft besøg af kommunens skadedyrsbekæmper, der grundig har fortalt om hvad der tiltrækker rotter og hvad man bør undgå. Her er hvad jeg lærte:
  Høns alene tiltrækker IKKE rotter. Rotter spiser hverken høns eller hønselort. Rotter lever omkring os, de er en del af naturen, om vi vil det eller ej.
  Rotter tiltrækkes, som Mads Børgesen skriver, af vand og mad. Men ikke kun hønsefoder.
  Kaniner kan tiltrække rotter, katte der f.eks fodres i et åbent skur når ejeren er på weekend kan tiltrække rotter, rester af hundens kødben kan tiltrække rotter og fuglefoder til havens fugle kan tiltrække rotter ligesom køkkenaffald og overfyldte skraldespande kan tiltrække rotter.
  Dette, og meget mere, fik jeg bekræftet da jeg i fredags sammen med min nabo Claus, talte med kommunens skadedyrsbekæmper. Han konstaterede i øvrigt også, at det kedelige besøg under motorhjelmen heldigvis IKKE var rotter, men derimod Halsbåndsmusen. Ligeledes slog han fast, at rotter der angriber småbørn heldigvis også er en skrøne (som han kaldte det).
  Så jeg opfordrer til, at man viser lidt tiltro til naboer med høns i haven. Tiltro til at vi tager alle de rigtige forholdsregler og tiltro til, at vi naturligvis også sætter alle sejl ind i en eventuel fremtidig kamp mod rotter.
  Derudover henstiller jeg til, at man ved mistanke om skadedyr, tager kontakt til kommunens skadedyrsbekæmpere. De er dygtige og kompetente, rykker ud indenfor 24 timer og vi betaler for denne service over vores skat. Så jeg ser ingen grund til, at vi skal bruge unødige økonomiske ressourcer fra grundejerforeningen på private firmaer som f.eks. Skankill.
  Med ønsket om et godt naboskab - De bedste hilsner PH 3.

  SvarSlet