www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

torsdag den 21. maj 2015

Rotter

På Hanevangs generalforsamlingen i marts 2015 snakkede vi om problemer med rotter. Der er flere steder (såvel inde som ude) observeret rotter - hvilket er et meget stort problem.
Vi lever i et forholdsvist "lille" samfund, hvor vi - og ikke mindst børn og barnevogne - færdes ude. Rotter er et dyr som normalt lever i kloakken, og derfor er risikoen for, at rotter tager bakterier/smitte med op i "vores" samfund - meget stor. Rotter gør ofte meget stor skade på ting ( bl.a. huse, isolering, installationer) i det område de færdes i - de kan kort sagt bide sig igennem alt - og gør det, hvis de får muligheden herfor. Rotten kan passere et hul på størrelse med en to krone, og kan derfor være næsten umulig, at holde ude.
Vi har i bestyrelsen snakket om problemet med rotter, og har derfor haft besøg af en rottefænger fra firmaet Skankill. Rottefængeren undrede sig først og fremmest meget over, at et "nyere" område, som vi bor i, kan være tilholdssted for et skadedyr som rotter ( bl.a. fordi kloaknettet er konstrureret efter nutids gældende regler, og ikke burde have skader)
Da han blev opmærksom på, at der flere steder holdes dyrehold i form af bl.a. høns, gav det mere mening for ham. Høns og - til dels kompost med spiseligt affald - er, som han siger, en "rottemagnet"
Han understregede, at det at holde høns, og samtidig holde rotter væk, kan være meget svært. Rotterne spiser og drikker ganske simpelt inde i hønsegården. At lave en "rottelukket" hønse-og andre former for dyregård med styr på foder og vand, er svært, men formodentlig det der skal til, for at holde rotter væk. Det rotterne kort sagt søger, er vand og mad.
Hvis man observerer rotter, har man pligt til at kontakte kommunen, som vil sende en rottefænger. Kommunen handler først, når der er observeret rotter, og forebygger derfor ikke problemet, da vi bor i byen, og ikke i landzone.
Vi fra bestyrelsen henstiller til, at man sætter sig ind i, hvad det kan betyde at være plaget af rotter, samt - vigtigst af alt, at man tager de forholdsregler der skal til, så vi i fremtiden så vidt muligt ikke skal have rotter i vores område. Alternativet kan være, at vi i foreningen skal arbejde på, at ændre vedtægterne, så eventuelle dyrehold ikke er en mulighed i hanevang.
Med hilsner
Bestyrelsen
(kopi af opslag på Hanevangs Facebook-gruppe)

onsdag den 20. maj 2015

Kontingent 2015

Hej alle

Der er blevet sendt mails vedr. opkrævning af kontingent til grundejerforeningen.
Har I ikke modtaget nogen mail, kan I kontakte mig.

Samme besked er tilføjet Facebook gruppen Hanevang.

Mvh
Yannick Guesdon (Hanesvinget 2a)

mandag den 4. maj 2015

Referat af Generalforsamling + regnskab og lidt nyt fra foreningen

Hermed referat fra generalforsamlingen: Generalforsamling 2015 samt regnskab for 2014: Regnskab 2014

Det var en lidt sløjt besøgt generalforsamling i år - udover 3 medlemmer af bestyrelsen, var der desværre kun deltagelse fra 3 husstande i foreningen! Det var der to gode ting ved:

  1. Der var rigeligt med øl og vand! Ingen fare for at gå tør...
  2. Det tog ikke ret lang tid, selvom det var rigtig hyggeligt...

Der skulle vælges nye medlemmer til bestyrelsen (minimum 1), og det er jo en udfordring med så få mulige kandidater - og det betød et temmelig stort pres på de fremmødte! I kan se den nye bestyrelse her på siden, under fanen "Bestyrelsen".

Vi håber fra bestyrelsens side at det er et udtryk for at i synes foreningen kører tilfredsstillende, men vi så nu alligevel gerne at der dukkede lidt flere op - det er et godt forum at få vendt hvilken retning foreningen skal bevæge sig i, og vi vil gerne høre jeres mening!

Så hermed et lille "opråb" om at møde op på næste generalforsamling - og selvfølgelig også på vores arbejdsdage!

Vigtige datoer i 2015:


Søndag d. 31/5 kl. 10-15: Arbejdsdag - vi mødes på legepladsen, og bestyrelsen sørger for en arbejdsplan, forplejning og materialer. I medbringer bare godt humør og lidt haveredskaber!

Tirsdag d. 23/6 kl. 18: Skt. Hans aften på legepladsen - ganske uformelt og hyggeligt! Mere info følger (der er allerede lagt lidt på vores Facebook-side)

Lørdag d. 22/8 kl. ??: Årets brag af en Hanefest :) Mere info følger...

Lørdag d. 26/9 kl. 10-15: Arbejdsdag - vi mødes på legepladsen, og bestyrelsen sørger for en arbejdsplan, forplejning og materialer. I medbringer bare godt humør og lidt haveredskaber!