www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

onsdag den 4. juni 2014

Information fra bestyrelsen

Kære Hanevang 

Bestyrelsen har for nylig fået en kritisk henvendelse omkring den ordning der blev vedtaget på Generalforsamlingen 2013 omkring nedslag i kontingent til grundejerforeningen ved fremmøde på vores arbejdsdage. Kritikken går overvejende på polarisering mellem de to udstykninger, samt et element af ”straf” til de beboere som ikke møder op på arbejdsdagene.

Bestyrelsen er selvfølgelig i dialog med personen bag henvendelsen, og vi er overbeviste om at det bliver løst i mindelighed – men det har åbnet vores øjne for at ordningen måske ikke er kommunikeret tilstrækkeligt godt ud til foreningen. På generalforsamlingen i 2013 hvor ordningen blev vedtaget, var der en rigtig god dialog med både fordele og ulemper af sådan en ordning, men de finere ”nuancer” af denne dialog er jo ikke ført til referat.

Først og fremmest: Ordningen har betydet øget fremmøde til vores arbejdsdage, hvilket har sparet foreningen for en kæmpe omkostning – det arbejde der udføres på arbejdsdagene er nødvendigt, og ville betyde markant højere omkostninger for foreningen (og dermed alle beboere) hvis det skulle købes udefra. Så økonomisk er ordningen ”sund”. Den beskedne nedgang i indtægt står slet ikke mål med den besparelse som den giver på udgifts-siden!

Dernæst er ordningen en erkendelse af at mange frivillige foreninger/ordninger er svære at skabe opmærksomhed og engagement omkring – de drives typisk af ”Tordenskjolds Soldater”, og der gives meget sjældent anerkendelse for dette. Det er også tilfældet i Hanevang, og vi vil ikke risikere at disse ildsjæle brænder ud, netop fordi de er så vigtige for den samlede ”sundhed” af foreningen. Og kunne en sådan ordning få flere med, ser vi det som positivt! Arbejdsdagene er hyggelige, sociale, og der knyttes kontakter og venskaber med naboer man ellers ikke ser. Så øget fremmøde er samtidig grobund for øget engagement generelt.

Ordningen er på ingen måde en ”straf” til dem der ikke møder op – det er en symbolsk tak til dem der møder op, uanset adresse. Og det betyder samtidig, at har man ikke lyst til at møde op eller engagere sig, så behøver man ikke have dårlig samvittighed (ok, lidt dårlig samvittighed må man gerne have :) ). Faktisk er vi kede af at elementet af ”straf” overhovedet er bragt ind i ligningen, for det afsporer det positive aspekt!

Med hensyn til polarisering, så blev Præstegårdsheden etableret for snart 10 år siden. Snakken om ”nye og gamle” giver ikke mening mere! Foreningen bliver i tanke og handling drevet som én forening, og skal fungere i nuet; bestyrelsen (og foreningen) er selvfølgelig meget taknemmelig for den indsats der er lagt for +10 år siden, men i en frivillig drevet forening bliver det aldrig aktuelt at ”man har gjort sit”. Har man tid, lyst og evner – og ikke mindst et ønske om at tingene skal foregå på en bestemt måde – så er det netop dig/jer som foreningen afhænger af! 

Derfor vil vi fra foreningens side også gerne påskønne dem der – på trods af børn, arbejde, have, og alt mulig andet – finder tiden til at engagere sig og yde en indsats til fællesskabet. Derfor denne ordning :)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Hanevang


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar