www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

torsdag den 26. september 2013

Arbejdsdag! Lørdag d. 28. September 2013 kl. 10-15

Kære alle

Hermed listen over opgaver der tages fat på til årets anden arbejdsdag - har man ikke mulighed for at komme, er der mulighed for at lave lidt "efterarbejde" og dermed bidrage til at vores fællesarealer er en fortsat fornøjelse at anvende og se på.

Husk at deltagelse i Hanevangs arbejdsdage udløser en reduktion i kontingentet!

Hvis man ønsker at udføre en af opgaverne enten før eller efter den planlagte dag, så læg en kommentar her på siden, eller kontakt Kenni Wigh-Thomsen, PH10.

Kom og mød din nabo :) Og vær med til at holde vores arealer smukke, og vores omkostninger nede! (Og så er der jo også pølser til deltagerne!)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nedenstående er IKKE en prioriteret liste - det sker på selve dagen, ud fra fremmødet.
Desuden er der noget vedligehold af legepladsen der skal foretages, og det vil vi forsøge at prioritere højt!
1
Hjørnet ved Hanesvinget 3
Lugning ved hjørnet
2
Sti mod spejdergrunden:
Afklippe grene, der hænger ud over cykelstien
Fejning af cykelsti
3
HB, buen i midten
Klippe kanter langs vejen
Lugning af især tidsler
4
Område ved gl. bålplads
2 stolper fornys
Opbinding af træer
Bålplads nedlægges + græssåning
5
Langt bed ved gl. bålplads
Lugning + udlægning af barkflis
6
PH, Grav fri omkring træer/buske
Grav græs/bevoksning fri
Pæle hamres ordentligt fast
Gødning
Barkflis på
7
Lavtliggende bed m. Dronninge-buske (neden for PH9):
Tidsler stikkes op
8
Æble-hæk labyrint:
Lugning, gødning, udlægning af mere barkflis
Husk ”stumpen” på legepladssiden!
9
Legepladsen
Lugning omkring grusarealer (primært tidsler)
10
Multihuset/bålhytten
Grillunderlag forbedres m. mursten
11
Blåbærbed omkring pumpehus
Tidsler stikkes op
12
Omkring boldbane/fællesarealer
3 genplantninger af buske
Manglende stolper erstattes
genplantning af 3 frugttræer (husk stolper, trådnet, bånd)
lugning ved de andre frugttræer (+gødning og udlægning af barkflis)
Stolper bankes fast
13
Pile-træer ved vandhul
Klippe stiklinger fra eksisterende træer
Sætte stiklinger
14
Ukrudt langs kantsten op mod fællesarealer brændes
15
Indkøb – øl, vand, pølser, brød, dyppelse
Tænde op i grill kl. 12.30

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar