www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

onsdag den 7. august 2013

Sommerfest i Hanevang.
MØD DIN NABO - til sommerfesten i Grundejerforeningen Hanevang,
 lørdag den 31. august 2013 kl. 14.30 ved legepladsen på Præstegårdsheden.

Program:

15.00: Kaffe og kage i teltet. Vinderen af kagekonkurrencen 2013 udnævnes og den berømte ”vandre kagerulle” overrækkes

16.00: Aktiviteter for både store og små

18.00: Fælles spisning, fest og dans


NEMT SKAL DET VÆRE  - derfor kan vi igen i år tilbyde en let buffet fra Krastrup Søgaard til 110,- kr. pr. kuvert. Der vil være gratis snobrød, pølser og is til børnene. Drikkevarer samt service medbringer I selv J


FÆLLESARRANGEMENT – en god fest kræver en del planlægning, engagement og hjælpende hænder! Derfor skal alle regne med at få tildelt en “lille” arbejdsopgave.
TILMELDING – til denne herlige fest skal senest TIRSDAG DEN 20. AUGUST
sendes til Niels Agerholm, Præstegårdsheden 13, på mail: agerholm@plan.aau.dk Husk at oplyse, hvor mange børn, der kommer.

Betaling for maden skal ligeledes senest TIRSDAG DEN 20. AUGUST indbetales på registrerings nr. 9163, konto nr. 5367185971.


Venlig hilsen

SOMMERFESTKOMITÉEN 2013