www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

lørdag den 22. juni 2013

Opsamling på arbejdsdag + Ny bestyrelse

Tak til alle jer der deltog på arbejdsdagen d. 25. maj 2013! Vi nåede næsten alle punkterne på en temmelig ambitiøs liste - så det var supergodt gået!

Karsten (PH18) tog en del billeder, som måske kommer på hjemmesiden?? (Hint-hint Karsten :))

Bestyrelsen registrerede følgende fremmødte: 
  • Præstegårdsheden: 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 30, 36
  • Hanesvinget: 1, 3, 6, 8
  • Hanebuen: 29
(nogen af de registrerede er "eftertilmeldte" - giv en melding til formand/næstformand når de opgaver i har påtaget jer er udført)

Hvis du/I var med på dagen, men IKKE er registreret, så tag fat i formanden så i kan blive efter-registreret - fremmøde betyder jo nedslag i kontingent, så det er ikke helt ligegyldigt :)

Og med hensyn til kontingen-nedslag ved fremmøde på arbejdsdag, så lod generalforsamlingen det være op til bestyrelsen at administrere ordningen. For at undgå for meget administration, har bestyrelsen besluttet at kontingent-reduktionen vil ske i det følgende års opkrævning - det vil sige at der ikke vil blive ført et kontant-beløb retur (som nogen måske forventede), men at man opkræves mindre i kontingent næste år. 


Så blev den nye bestyrelse endelig konstitureret - det skete på vores bestyrelsemøde d. 3. Juni 2013.

Den nye bestyrelse er sammensat som følger:
  • Formand: Peter Løkke, PH9
  • Næstformand: Kenni Wigh-Thomsen, PH10
  • Kasserer: Niels Kallehave, HS3
Hjemmesiden vil snarest blive opdateret, da den gamle bestyrelse stadig fremgår under fanen "Bestyrelse" - her vil også være kontakt-information.

God sommer!
Bestyrelsen i Hanevang

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar