www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

lørdag den 25. maj 2013

Sankt Hansfest


Sankt Hans fest i Hanevang

Søndag den 23. juni 2013
Så er det tid til Sankt Hans fest ;-)

Vi mødes  ved legepladsen på Præstegårdsheden til en hyggelig midsommeraften med snobrød, bål, sang og god stemning.
Hver familie medbringer selv mad og drikkevarer samt bord, stole, tæpper mm. Efter maden vil der være fælles kagebord og en lille overraskelse til børnene J
I tilfælde af rigtig dårligt vejr, aflyses arrangementet!

Program:

kl. 16.00                             HEKSEN gøres klar til den sidste rejse, og der leges

kl. 17.00                             Der tændes op i grill og bål til snobrød

Ca. kl. 18.00                       Spisetid:  medbragt mad og fælles kagebord

kl. 19.30                             Vi sender heksen til Bloksbjerg og synger midsommervisen


Der er behov for hjælp til følgende opgaver:
·      arrangere 2-3 stk. weber grill samt  tænde bål til snobrød
·      lave snobrødsdej
·      bage kage
·      medbringe udstyr til at lave en heks sammen med børnene
·      bålet skal være på det grønne areal ved siden af legepladsen ligesom sidste år. Brænde samles og              tændes! Hvem vil være ansvarlig?


Vi har behov for at vide hvor mange børn og voksne I kommer fra hver husstand, samt hvilken opgave I kan være behjælpelige med. S.U senest den 11. juni til agerholm@plan.aau.dk.

Vi  glæder os til en rigtig hyggelig aften J

SOMMERFEST den 31. august   -SÆT kryds i kalenderen allerede nu!

Venlig hilsen Festudvalget.

Gitte Børgesen                 Jane Bech                          Niels Agerholm
Præstegårdsheden 36      Præstegårdsheden 18      Præstegårdsheden 13

onsdag den 22. maj 2013

Kære alle

Hermed listen over opgaver der tages fat på til arbejdsdagen - har man ikke mulighed for at komme, er der mulighed for at lave lidt "efterarbejde" og dermed bidrage til at vores fællesarealer er en fortsat fornøjelse at anvende og se på.

Husk at deltagelse i Hanevangs arbejdsdage udløser en reduktion i kontingentet!

Hvis man ønsker at udføre en af opgaverne enten før eller efter den planlagte dag, så læg en kommentar her på siden, eller kontakt Kenni Wigh-Thomsen, PH10 - Kenni sender også lidt ekstra info på mail!

 

Opgave

1
Montere grill
-          Skrues fast i støbt fundament
2
Hætter/pap på stolper til svævebane
3
Renover bålplads
-          Graves fri
-          Sten sættes pænt
-          Kan efterfølgende bruges til afklip og lignende fra dagen
4
Renover bord/bænke-sæt (masser af skruer…)
5
Tidsel-patrulje
-          Primært legepladsområde
6
Grav fri omkring træer/buske (PH9)
-          Grav græs/bevoksning fri
-          Pæle hamres ordentligt fast
-          Gødning
7
Æble-hæk-labyrint
-          Klip æblehæk lidt ind
-          Luge under hækken
-          Gødes
-          Bark/flis lægges ud
8
Oliere legeplads
-          Fokus på flader udsat for vand/sol
9
Fodbold-bane-pleje
-          Klippes helt kort (med alm. plæneklippere)
-          Gødes 
10
Fortove ved fællesarealer
-          Brændes med gasbrænder eller luges
11
Bede på PH9
-          Luge, fjerne døde buske/planter
-          Evt. gøde
12
Bede på Hanebuen
-          Luge, fjerne døde buske/planter
-          Evt. gøde
13
Forsøg med pile-træer ved vandhul
-          Klippe stiklinger fra eksisterende træer
-          Grave ”forsøgsrende” på f.eks. 5-10 meter
-          Sætte stiklinger
14
Kanter på sti bag Hanesvinget
15
Indkøb – øl, vand, pølser, brød, dyppelse
-          Tænde op i grill kl. 12.30

søndag den 5. maj 2013