www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

torsdag den 26. september 2013

Arbejdsdag! Lørdag d. 28. September 2013 kl. 10-15

Kære alle

Hermed listen over opgaver der tages fat på til årets anden arbejdsdag - har man ikke mulighed for at komme, er der mulighed for at lave lidt "efterarbejde" og dermed bidrage til at vores fællesarealer er en fortsat fornøjelse at anvende og se på.

Husk at deltagelse i Hanevangs arbejdsdage udløser en reduktion i kontingentet!

Hvis man ønsker at udføre en af opgaverne enten før eller efter den planlagte dag, så læg en kommentar her på siden, eller kontakt Kenni Wigh-Thomsen, PH10.

Kom og mød din nabo :) Og vær med til at holde vores arealer smukke, og vores omkostninger nede! (Og så er der jo også pølser til deltagerne!)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nedenstående er IKKE en prioriteret liste - det sker på selve dagen, ud fra fremmødet.
Desuden er der noget vedligehold af legepladsen der skal foretages, og det vil vi forsøge at prioritere højt!
1
Hjørnet ved Hanesvinget 3
Lugning ved hjørnet
2
Sti mod spejdergrunden:
Afklippe grene, der hænger ud over cykelstien
Fejning af cykelsti
3
HB, buen i midten
Klippe kanter langs vejen
Lugning af især tidsler
4
Område ved gl. bålplads
2 stolper fornys
Opbinding af træer
Bålplads nedlægges + græssåning
5
Langt bed ved gl. bålplads
Lugning + udlægning af barkflis
6
PH, Grav fri omkring træer/buske
Grav græs/bevoksning fri
Pæle hamres ordentligt fast
Gødning
Barkflis på
7
Lavtliggende bed m. Dronninge-buske (neden for PH9):
Tidsler stikkes op
8
Æble-hæk labyrint:
Lugning, gødning, udlægning af mere barkflis
Husk ”stumpen” på legepladssiden!
9
Legepladsen
Lugning omkring grusarealer (primært tidsler)
10
Multihuset/bålhytten
Grillunderlag forbedres m. mursten
11
Blåbærbed omkring pumpehus
Tidsler stikkes op
12
Omkring boldbane/fællesarealer
3 genplantninger af buske
Manglende stolper erstattes
genplantning af 3 frugttræer (husk stolper, trådnet, bånd)
lugning ved de andre frugttræer (+gødning og udlægning af barkflis)
Stolper bankes fast
13
Pile-træer ved vandhul
Klippe stiklinger fra eksisterende træer
Sætte stiklinger
14
Ukrudt langs kantsten op mod fællesarealer brændes
15
Indkøb – øl, vand, pølser, brød, dyppelse
Tænde op i grill kl. 12.30

onsdag den 7. august 2013

Sommerfest i Hanevang.
MØD DIN NABO - til sommerfesten i Grundejerforeningen Hanevang,
 lørdag den 31. august 2013 kl. 14.30 ved legepladsen på Præstegårdsheden.

Program:

15.00: Kaffe og kage i teltet. Vinderen af kagekonkurrencen 2013 udnævnes og den berømte ”vandre kagerulle” overrækkes

16.00: Aktiviteter for både store og små

18.00: Fælles spisning, fest og dans


NEMT SKAL DET VÆRE  - derfor kan vi igen i år tilbyde en let buffet fra Krastrup Søgaard til 110,- kr. pr. kuvert. Der vil være gratis snobrød, pølser og is til børnene. Drikkevarer samt service medbringer I selv J


FÆLLESARRANGEMENT – en god fest kræver en del planlægning, engagement og hjælpende hænder! Derfor skal alle regne med at få tildelt en “lille” arbejdsopgave.
TILMELDING – til denne herlige fest skal senest TIRSDAG DEN 20. AUGUST
sendes til Niels Agerholm, Præstegårdsheden 13, på mail: agerholm@plan.aau.dk Husk at oplyse, hvor mange børn, der kommer.

Betaling for maden skal ligeledes senest TIRSDAG DEN 20. AUGUST indbetales på registrerings nr. 9163, konto nr. 5367185971.


Venlig hilsen

SOMMERFESTKOMITÉEN 2013


lørdag den 22. juni 2013

Opsamling på arbejdsdag + Ny bestyrelse

Tak til alle jer der deltog på arbejdsdagen d. 25. maj 2013! Vi nåede næsten alle punkterne på en temmelig ambitiøs liste - så det var supergodt gået!

Karsten (PH18) tog en del billeder, som måske kommer på hjemmesiden?? (Hint-hint Karsten :))

Bestyrelsen registrerede følgende fremmødte: 
  • Præstegårdsheden: 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 30, 36
  • Hanesvinget: 1, 3, 6, 8
  • Hanebuen: 29
(nogen af de registrerede er "eftertilmeldte" - giv en melding til formand/næstformand når de opgaver i har påtaget jer er udført)

Hvis du/I var med på dagen, men IKKE er registreret, så tag fat i formanden så i kan blive efter-registreret - fremmøde betyder jo nedslag i kontingent, så det er ikke helt ligegyldigt :)

Og med hensyn til kontingen-nedslag ved fremmøde på arbejdsdag, så lod generalforsamlingen det være op til bestyrelsen at administrere ordningen. For at undgå for meget administration, har bestyrelsen besluttet at kontingent-reduktionen vil ske i det følgende års opkrævning - det vil sige at der ikke vil blive ført et kontant-beløb retur (som nogen måske forventede), men at man opkræves mindre i kontingent næste år. 


Så blev den nye bestyrelse endelig konstitureret - det skete på vores bestyrelsemøde d. 3. Juni 2013.

Den nye bestyrelse er sammensat som følger:
  • Formand: Peter Løkke, PH9
  • Næstformand: Kenni Wigh-Thomsen, PH10
  • Kasserer: Niels Kallehave, HS3
Hjemmesiden vil snarest blive opdateret, da den gamle bestyrelse stadig fremgår under fanen "Bestyrelse" - her vil også være kontakt-information.

God sommer!
Bestyrelsen i Hanevang

lørdag den 25. maj 2013

Sankt Hansfest


Sankt Hans fest i Hanevang

Søndag den 23. juni 2013
Så er det tid til Sankt Hans fest ;-)

Vi mødes  ved legepladsen på Præstegårdsheden til en hyggelig midsommeraften med snobrød, bål, sang og god stemning.
Hver familie medbringer selv mad og drikkevarer samt bord, stole, tæpper mm. Efter maden vil der være fælles kagebord og en lille overraskelse til børnene J
I tilfælde af rigtig dårligt vejr, aflyses arrangementet!

Program:

kl. 16.00                             HEKSEN gøres klar til den sidste rejse, og der leges

kl. 17.00                             Der tændes op i grill og bål til snobrød

Ca. kl. 18.00                       Spisetid:  medbragt mad og fælles kagebord

kl. 19.30                             Vi sender heksen til Bloksbjerg og synger midsommervisen


Der er behov for hjælp til følgende opgaver:
·      arrangere 2-3 stk. weber grill samt  tænde bål til snobrød
·      lave snobrødsdej
·      bage kage
·      medbringe udstyr til at lave en heks sammen med børnene
·      bålet skal være på det grønne areal ved siden af legepladsen ligesom sidste år. Brænde samles og              tændes! Hvem vil være ansvarlig?


Vi har behov for at vide hvor mange børn og voksne I kommer fra hver husstand, samt hvilken opgave I kan være behjælpelige med. S.U senest den 11. juni til agerholm@plan.aau.dk.

Vi  glæder os til en rigtig hyggelig aften J

SOMMERFEST den 31. august   -SÆT kryds i kalenderen allerede nu!

Venlig hilsen Festudvalget.

Gitte Børgesen                 Jane Bech                          Niels Agerholm
Præstegårdsheden 36      Præstegårdsheden 18      Præstegårdsheden 13

onsdag den 22. maj 2013

Kære alle

Hermed listen over opgaver der tages fat på til arbejdsdagen - har man ikke mulighed for at komme, er der mulighed for at lave lidt "efterarbejde" og dermed bidrage til at vores fællesarealer er en fortsat fornøjelse at anvende og se på.

Husk at deltagelse i Hanevangs arbejdsdage udløser en reduktion i kontingentet!

Hvis man ønsker at udføre en af opgaverne enten før eller efter den planlagte dag, så læg en kommentar her på siden, eller kontakt Kenni Wigh-Thomsen, PH10 - Kenni sender også lidt ekstra info på mail!

 

Opgave

1
Montere grill
-          Skrues fast i støbt fundament
2
Hætter/pap på stolper til svævebane
3
Renover bålplads
-          Graves fri
-          Sten sættes pænt
-          Kan efterfølgende bruges til afklip og lignende fra dagen
4
Renover bord/bænke-sæt (masser af skruer…)
5
Tidsel-patrulje
-          Primært legepladsområde
6
Grav fri omkring træer/buske (PH9)
-          Grav græs/bevoksning fri
-          Pæle hamres ordentligt fast
-          Gødning
7
Æble-hæk-labyrint
-          Klip æblehæk lidt ind
-          Luge under hækken
-          Gødes
-          Bark/flis lægges ud
8
Oliere legeplads
-          Fokus på flader udsat for vand/sol
9
Fodbold-bane-pleje
-          Klippes helt kort (med alm. plæneklippere)
-          Gødes 
10
Fortove ved fællesarealer
-          Brændes med gasbrænder eller luges
11
Bede på PH9
-          Luge, fjerne døde buske/planter
-          Evt. gøde
12
Bede på Hanebuen
-          Luge, fjerne døde buske/planter
-          Evt. gøde
13
Forsøg med pile-træer ved vandhul
-          Klippe stiklinger fra eksisterende træer
-          Grave ”forsøgsrende” på f.eks. 5-10 meter
-          Sætte stiklinger
14
Kanter på sti bag Hanesvinget
15
Indkøb – øl, vand, pølser, brød, dyppelse
-          Tænde op i grill kl. 12.30

søndag den 5. maj 2013

tirsdag den 9. april 2013

Ny bestyrelse

Den nye bestyrelse i Hanevang 2013 er:


o   Christian Thordal, PH30
o   Mads Børgesen, PH36
o   Niels Kallehave HS3
o   Kenni Thomsen PH10
o   Peter Løkke PH9

Bestyrelsen har ikke konstitueret sig.