www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

tirsdag den 23. oktober 2012

Svar på henvendelse til Rebild kommune om trafikken på Gammel Skørpingvej

Hej Mia og Jane

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med hastighedsdæmpende projekt på Gammel Skørpingvej. Forvaltningen vurderer, at vejbump er den bedste løsning på stykket fra institutionen til Hanebakkevej. Det lidt bredere stykke tættere på byen, vurderes vejindsnævringer at være en bedre løsning.

Der vil blive indhentet tilbud på ovenstående, og arbejdet vil blive udført herefter. Da vinteren nærmer sig, vil arbejdet muligvis først kunne udføres i 2013, når vejret tillader det.

Venlig hilsen

Peter Foged

Landinspektør
Tlf.:             9988 9442      
Mobil:             2245 0211      
Administrationsbygningen i Nørager
Center Plan Byg og Vej
Hobrovej 88 · 9530 Støvring ·             9988 9988       · raadhus@rebild.dk · sikkerpost@rebild.dk · www.rebild.dk
 

Vedr. hjertestarter


Bestyrelsen har haft kontakt med en af landets fremmeste eksperter i basal og avanceret genoplivning, Niels Henrik Krarup, cand. med. og phd stud. Han er medlem af Hjertestopkomiteen på Århus Universitetshospital og ansat på Hjertemedicinsk afd. Skejby. Niels Henrik Krarup har givet følgende argumenter for og imod indkøb af hjertestarter.

-          AED (hjertestarter) kræver uddannelse af ALLE potentielle brugere
-          Alternativt til ovenstående er uddannelse af en klart defineret ”behandlergruppe”, der så skal stå til rådighed 24/7/365 (med de logistiske udfordringer det giver). Ellers giver det ikke mening at have udstyret
-          Demografien i Jeres område vil alt andet lige – i hvert fald i et antal år fremover – næppe kunne betegnes som højrisiko
-          Der skal være en plan for vedligeholdelse af udstyret (batteriskift, funktionsstatus, etc.) og ophængning, e.g. et skab der er sikret mod vind og vejr, er tilgængeligt 24/7/365 og gerne sikret mod tyveri/hærværk (den slags findes på markedet, men til en pris!)
-          Der hænger en AED mindst et offentlig sted i byen, få minutters kørsel fra Jeres område (i Skørping hallen). I givet fald kan denne afhentes af en person i bil medens andre yder basal genoplivning til den nødstedte
-          Det at der i området findes fagpersoner, der (måske) kan yde førstehjælp, er IKKE et argument for at ALLE IKKE skal lære førstehjælp/genoplivning. Ved hjertestop er hvert minut af højeste vigtighed og ALLE bør derfor kunne yde den basale, livreddende hjælp. Dette er jo heller kun et potentielt gode i Jeres eget område, men alle vegne hvor I færdes. Førstehjælps-/genoplivningskursus er derfor meget anbefalelsesværdigt uanset hvad.