www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

søndag den 2. september 2012

Arbejdsdag


Kære alle i grundejerforeningen Hanevang,
Efterårets arbejdsdag bliver søndag den 23. september 2012 kl. 10:00 – 14:00
Vi mødes ved legepladsen på Præstegårdsheden og fordeler dagens opgaver mellem de fremmødte.
Der er følgende opgaver på listen:
o   Genplantning
o   Vedligehold af legeplads
o   Affald fra gammel legeplads fjernes
o   Læhegn ved Hanesvinget (jf. generalforsamling)
o   Ukrudt på fortov
o   Vedligehold af grill
o   Fjerne ukrudt på legeplads og i bark
Vi håber på at MANGE vil møde op – og opfordrer til at du aktivt tilmelder/framelder dig pr. mail hos vores formand janeabech@gmail.com
Giv din nabo besked om arbejdsdagen – nogle har desværre ikke tilmeldt sig vores mail-distributionsliste.
Der vil være øl & vand til alle.
Gode hilsner
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Hanevang