www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

lørdag den 18. februar 2012

Sådan kan du skrive på hjemmesiden:


Hvis du ikke har en google-konto:


Hvis du har en google-konto:
  • Tryk på log in (i højre side øverst eller i midten)
  • Hvorefter du logge på med mailadresse og password. 
  • Du skal nu tilmelde dig "Blogger", hvorved du får et navn som dine bloggs kan underskrives med. 

Klar til at skrive på hjemmesiden:
  • Når du er logget på, kan du oprette en blog ved at trykke på linket, eller lave kommentarer til allerede trykte bloggs.
Markedspladsen er beregnet til køb, salg, udleje, udlån og efterlysning. 
  • Skriv en besked/annonce i "kommentarfeltet" og tryk på "udgiv" nedenfor. 
Hjemmesiden er lavet med log in for at undgå spam.

Held og lykke

Skriv gerne til mig, hvis ikke det virker:-)

Mv Janeabech@gmail.com

fredag den 17. februar 2012

Vi har modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen for Skørping Vest, der ønsker opbakning for at forbedre trafiksituationen omkring institutionen 100 meter skoven.


Til Teknik og Miljø udvalget i Rebild kommune.

Bestyrelsen for grundejerforeningen Hanevang ønsker at bakke op om henvendelsen fra forældrebestyrelsen for Skørping Vest, vedrørende trafikforholdene på Gl. Skørpingvej omkring børneinstitutionen 100-meter-skoven.
Samtidigt kritiserer vi også selvstændigt de forhold, som gør at hastigheden omkring den nye børneinstitution er alt for høj.
Vi opfordrer til, at kommunen prioriterer fartdæmpende foranstaltninger med ordentlig effekt på Gl. Skørpingvej – det gælder også omkring Hanehøjvejs udløb ved Gl. Skørpingvej, hvor der med baggrund i beboersammensætningen på Hanebuen, Hanesvinget og Præstegårdsheden kun vil komme øget pres på trafiksikkerheden. Børn og voksne krydser dagligt Gl. Skørpingvej på vej til skole, arbejde mm. Dette kombineret med høj hastighed for biler på vej til eller fra Skørping ad Gl. Skørpingvej, vækker stor bekymring, og vi mener der bør gøres noget før det går helt galt en dag.
Den lovede vejudvidelse på Hanehøjvej blev droppet og selv om fartdæmpende foranstaltninger er foretaget på Hanehøjvej, mener vi stadig der er stor fare omkring Gl. Skørpingvej/Hanehøjvejkrydset samt omkring 100-meter-skoven.

Med håbet om lydhørhed

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Hanevang
Formand Jane Bech