www.flickr.com
items in Hanevang More in Hanevang pool

mandag den 10. december 2012

Snerydning i Hanevang

Som alle nok har bemærket har det sneet ganske meget den sidste tid. Desværre er der ikke helt så meget snerydning i området som ønsket. Sidste nyt er:


Jeg har haft kontakt til kommunen, og fået bekræftet at Præstegårdsheden er nedgraderet til sekundær byvej - den havde tidligere status af primær byvej (som det også stadig fremgår af oversigtskortet - som stadig er gældende jf. kommunen?? Mystisk) på grund af institutionen, og så tog de nok hanebuen med når de alligevel var her..

Så ingen snerydning i sigte :( De rydder løbende de sekundære byveje, men giver ingen garantier eller løfter.. 

Øv :(

Mvh
Peter Løkke

torsdag den 8. november 2012

Indbrud... Det kan ikke blive ved!

Jeg så lige denne i Nordjyske:

SKØRPING: De var ikke så diskrete, som de selv troede, de to tyve, der klokken 3.25 onsdag morgen arbejdede på at komme ind i et udhus på Hanebuen i Skørping.
De prøvede at tage lister af et vindue, men vækkede i stedet beboeren af det nærliggende hus. Da han kom frem løb de to hurtigt fra stedet uden at være kommet inden for, vel at mærke.
Der er ikke givet signalement af tyvene.
Dette minder utroligt meget om både vores eget indbrud og indbrud, som jeg kender til ved flere af vore beboere i grundejerforeningen.

Hvad hulen gør vi? De går systematisk fra udhus til udhus og henter mountainbikes, surf-udstyr og alt muligt andet? Politiet løfter ikke en finger for hvert indbrud for sig er "småting", men jeg synes, at vores kvarter er hårdt udsat for tiden.

Nogen ide til tiltag?

tirsdag den 23. oktober 2012

Svar på henvendelse til Rebild kommune om trafikken på Gammel Skørpingvej

Hej Mia og Jane

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med hastighedsdæmpende projekt på Gammel Skørpingvej. Forvaltningen vurderer, at vejbump er den bedste løsning på stykket fra institutionen til Hanebakkevej. Det lidt bredere stykke tættere på byen, vurderes vejindsnævringer at være en bedre løsning.

Der vil blive indhentet tilbud på ovenstående, og arbejdet vil blive udført herefter. Da vinteren nærmer sig, vil arbejdet muligvis først kunne udføres i 2013, når vejret tillader det.

Venlig hilsen

Peter Foged

Landinspektør
Tlf.:             9988 9442      
Mobil:             2245 0211      
Administrationsbygningen i Nørager
Center Plan Byg og Vej
Hobrovej 88 · 9530 Støvring ·             9988 9988       · raadhus@rebild.dk · sikkerpost@rebild.dk · www.rebild.dk
 

Vedr. hjertestarter


Bestyrelsen har haft kontakt med en af landets fremmeste eksperter i basal og avanceret genoplivning, Niels Henrik Krarup, cand. med. og phd stud. Han er medlem af Hjertestopkomiteen på Århus Universitetshospital og ansat på Hjertemedicinsk afd. Skejby. Niels Henrik Krarup har givet følgende argumenter for og imod indkøb af hjertestarter.

-          AED (hjertestarter) kræver uddannelse af ALLE potentielle brugere
-          Alternativt til ovenstående er uddannelse af en klart defineret ”behandlergruppe”, der så skal stå til rådighed 24/7/365 (med de logistiske udfordringer det giver). Ellers giver det ikke mening at have udstyret
-          Demografien i Jeres område vil alt andet lige – i hvert fald i et antal år fremover – næppe kunne betegnes som højrisiko
-          Der skal være en plan for vedligeholdelse af udstyret (batteriskift, funktionsstatus, etc.) og ophængning, e.g. et skab der er sikret mod vind og vejr, er tilgængeligt 24/7/365 og gerne sikret mod tyveri/hærværk (den slags findes på markedet, men til en pris!)
-          Der hænger en AED mindst et offentlig sted i byen, få minutters kørsel fra Jeres område (i Skørping hallen). I givet fald kan denne afhentes af en person i bil medens andre yder basal genoplivning til den nødstedte
-          Det at der i området findes fagpersoner, der (måske) kan yde førstehjælp, er IKKE et argument for at ALLE IKKE skal lære førstehjælp/genoplivning. Ved hjertestop er hvert minut af højeste vigtighed og ALLE bør derfor kunne yde den basale, livreddende hjælp. Dette er jo heller kun et potentielt gode i Jeres eget område, men alle vegne hvor I færdes. Førstehjælps-/genoplivningskursus er derfor meget anbefalelsesværdigt uanset hvad.

søndag den 2. september 2012

Arbejdsdag


Kære alle i grundejerforeningen Hanevang,
Efterårets arbejdsdag bliver søndag den 23. september 2012 kl. 10:00 – 14:00
Vi mødes ved legepladsen på Præstegårdsheden og fordeler dagens opgaver mellem de fremmødte.
Der er følgende opgaver på listen:
o   Genplantning
o   Vedligehold af legeplads
o   Affald fra gammel legeplads fjernes
o   Læhegn ved Hanesvinget (jf. generalforsamling)
o   Ukrudt på fortov
o   Vedligehold af grill
o   Fjerne ukrudt på legeplads og i bark
Vi håber på at MANGE vil møde op – og opfordrer til at du aktivt tilmelder/framelder dig pr. mail hos vores formand janeabech@gmail.com
Giv din nabo besked om arbejdsdagen – nogle har desværre ikke tilmeldt sig vores mail-distributionsliste.
Der vil være øl & vand til alle.
Gode hilsner
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Hanevang

tirsdag den 28. august 2012

Sommerfest

Tak for en herlig sommerfest, og specielt tak til festudvalget, som havde gjort et rigtig godt stykke arbejde!! Jeg tog et par billeder som I kan se her... De er også med i fotoalbummet.

tirsdag den 24. juli 2012

Indbrud i sommerferien

Så må jeg desværre melde mig i klubben til alle dem, der har fået stjålet deres mountainbike cykel på Præstegårdsheden. ca. 17/7-12 blev vinduet til vores garage/udhus afmonteret, døren låst op og så forsvandt min MTB cykel.

Tyveriet virker yderst professionelt, så der er nok ikke megen pointe i at efterlyse en sort Radon MTB cykel med blå sadeltaske - praktisk talt helt ny. Men skulle du falde over den, så vil jeg selvfølgelig gerne høre om det...

Det er surt, at den slags sker - vi bor helt nede i bunden af Præstegårdsheden, så det er ikke muligt at "komme snigende" bagom - tyvene er gået lige ind fra fortovet og hentet deres bytte.

Jeg har hørt rygter om, at der er andre i kvarteret der har haft samme slags tyveri her de sidste måneder, så det virker som et bestillingsarbejde på MTB cykler - de går ikke efter andet og de tog endda ikke de øl, der stod lige ved siden af.

Surt og rigtig træls - mængden af forsikringsbøvl, politianmeldelser, reperationer etc står slet ikke mål med udbyttet.

onsdag den 30. maj 2012

Så er den nye bestyrelse konstitueret!


·         Formand: Jane (PH18)
·         Næstformand: René (PH44)
·         Kasserer: Peter (PH9) – med hjælp fra Mads (PH22)?
·         Sekretær: John (PH14) – dagsorden, referater
·         Nyhedsredaktør: Kenni (PH10)

·         Kontakt til Hede Danmark: John (PH14), Kenni (PH14)

Nyt i Hanevang

Vi har nu fået bark i bedene, samt fjernet de uoprettelige bede ved Hanebuen. Desuden er grillen installeret i bålhuset. Velbekomme:-)

fredag den 13. april 2012

Ny bestyrelse

 Morten Dalsgaard og Thomas Vestergaard stoppede i grundejerforeningens bestyrelse. Peter Løkke og Kenni  Wigh-Thomsen, begge fra Præstegårdsheden blev valgt ind i bestyrelsen i stedet. Den nye bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.


mandag den 19. marts 2012

“Følgende forslag er indkommet efter fristen for indlevering af forslag. Bestyrelsen har besluttet, at forslaget alligevel tages med på generalforsamlingen. Hvis generalforsamlingen grundet den for sene indlevering erklærer forslaget ugyldigt, så bringes forslaget ikke til afstemning. Erklæres forslaget gyldigt bringes det til afstemning på normal vis jf. vedtægterne.”


Forslag til bestyrelsen.
Jeg foreslår, at vi i Hanevang anskaffer en stationær grill til opstilling i bålhuset på legepladsen.
Jeg forestiller mig en model som dem, der er opstillet på Statsskovens naturlegepladser, fx på Røverknolden/ Vedstedskovhus ved Rebild.
Grillen måler  70x40 cm, er justerbar med et håndsving, og altså stationær, lavet i støbejern, meget stabil og nærmest uopslidelig.
Brænde/kul placerer man på jorden direkte under risten.
Grillen skal enten nedstøbes i beton eller fæstnes på nogle fliser.
Jeg synes det ville være et stort aktiv for alle grundejere, og er sikker på den ville blive flittigt brugt hele året til hyggelige grillaftener og børnefødselsdage fx.
Jeg har kontaktet statsskovdistriktet og fået de relevante oplysninger.
Grillen er produceret af  ASM Østervang i Astrup.
Prisen er kr. 3600 + moms, altså i alt 4500kr.
Jeg håber I vil bifalde forslaget, så grillen kan stå klar her til foråret.
Med venlig hilsen
Lisbet Thordal
Præstegårdsheden 30 

lørdag den 10. marts 2012

Regnskab 2011

Tryk på dette link Regnskab 2011  for at se regnskabet for Hanevang 2011. Hvis der er problemer med at se regnskabet, så er I velkomne til at kontakte mig.

Mvh Jane Bech

Generalforsamling


INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN HANEVANG

Generalforsamlingen afholdes 27. marts 2012 kl. 19.30 i Skørping Skoles aula


Der skal vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisorer. Overvej allerede nu om du har lyst til at stille op til bestyrelsen – det vil gøre valghandlingen på generalforsamlingen meget nemmere, hvis nogen allerede på forhånd melder sig som kandidater.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1.       Valg af dirigent
2.       Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.       Behandling af indkomne forslag
Forslag skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
5.       Forelæggelse af budget for det kommende år
6.       Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7.       Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
På valg er:               Morten Dalsgaard                                                Genopstiller ikke
Thomas Vestergaard                                            Genopstiller ikke
Peter Løkke, suppleant                                        Genopstiller
Kåre Schmølker, suppleant                                  Genopstiller   
8.       Valg af revisorer og revisorsuppleant
På valg er:                Jesper Glinvad, revisor                                         Genopstiller
Thomas Petersen, revisor                                      Genopstiller
Thomas S. Pinstrup, revisorsuppleant                    Genopstiller ikke

9.       Valg til sommerfestudvalg
Bestyrelsen ønsker at nedsætte et sommerfestudvalg, som får til opgave at planlægge og gennemføre grundejerforeningens årlige sommerfest. Festudvalget vil få et budget til afholdelse af sommerfesten.
Der skal vælges 2-5 personer til sommerfestudvalget. Det er muligt at melde sig til udvalget allerede inden generalforsamlingen afholdes – henvendelse til bestyrelsen.
10.   Tilbagemelding på forslag fra sidste års generalforsamling vedr. hjertestarter
11.   Eventuelt

Senest 8 dage før generalforsamlingen udsendes til samtlige medlemmer de indkomne forslag sammen med det reviderede regnskab. BEMÆRK! Forslag og revideret regnskab udsendes i år i form af offentliggørelse på grundejerforeningens hjemmeside www.hanevang.dk. Materialerne kan også rekvireres i udskrift ved henvendelse til formand Jane Bech, Præstegårdsheden 18.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
P.S.: Grundejerforeningen sørger for øl og vand, men kaffe og te bedes medbragt hjemmefra

lørdag den 18. februar 2012

Sådan kan du skrive på hjemmesiden:


Hvis du ikke har en google-konto:


Hvis du har en google-konto:
  • Tryk på log in (i højre side øverst eller i midten)
  • Hvorefter du logge på med mailadresse og password. 
  • Du skal nu tilmelde dig "Blogger", hvorved du får et navn som dine bloggs kan underskrives med. 

Klar til at skrive på hjemmesiden:
  • Når du er logget på, kan du oprette en blog ved at trykke på linket, eller lave kommentarer til allerede trykte bloggs.
Markedspladsen er beregnet til køb, salg, udleje, udlån og efterlysning. 
  • Skriv en besked/annonce i "kommentarfeltet" og tryk på "udgiv" nedenfor. 
Hjemmesiden er lavet med log in for at undgå spam.

Held og lykke

Skriv gerne til mig, hvis ikke det virker:-)

Mv Janeabech@gmail.com

fredag den 17. februar 2012

Vi har modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen for Skørping Vest, der ønsker opbakning for at forbedre trafiksituationen omkring institutionen 100 meter skoven.


Til Teknik og Miljø udvalget i Rebild kommune.

Bestyrelsen for grundejerforeningen Hanevang ønsker at bakke op om henvendelsen fra forældrebestyrelsen for Skørping Vest, vedrørende trafikforholdene på Gl. Skørpingvej omkring børneinstitutionen 100-meter-skoven.
Samtidigt kritiserer vi også selvstændigt de forhold, som gør at hastigheden omkring den nye børneinstitution er alt for høj.
Vi opfordrer til, at kommunen prioriterer fartdæmpende foranstaltninger med ordentlig effekt på Gl. Skørpingvej – det gælder også omkring Hanehøjvejs udløb ved Gl. Skørpingvej, hvor der med baggrund i beboersammensætningen på Hanebuen, Hanesvinget og Præstegårdsheden kun vil komme øget pres på trafiksikkerheden. Børn og voksne krydser dagligt Gl. Skørpingvej på vej til skole, arbejde mm. Dette kombineret med høj hastighed for biler på vej til eller fra Skørping ad Gl. Skørpingvej, vækker stor bekymring, og vi mener der bør gøres noget før det går helt galt en dag.
Den lovede vejudvidelse på Hanehøjvej blev droppet og selv om fartdæmpende foranstaltninger er foretaget på Hanehøjvej, mener vi stadig der er stor fare omkring Gl. Skørpingvej/Hanehøjvejkrydset samt omkring 100-meter-skoven.

Med håbet om lydhørhed

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Hanevang
Formand Jane Bech